Privatumo ir slapukų naudojimo politika

Perfetti van Melle Benelux B.V. (toliau – PVM) rūpinasi jūsų privatumu ir yra įsipareigojusi jį saugoti. „Perfetti Van Melle“ gali rinkti interneto svetainės lankytojų duomenis.

Šią interneto svetainę administruoja PVM.

Ši privatumo politika nustato, kokius duomenis renkame, kaip juos naudojame ir saugome.

Ši politika nurodo, ką daryti, jei nenorite kad jums lankantis mūsų interneto svetainėje būtų renkami jūsų asmens duomenys, ir kaip pakeisti jūsų mums jau pateiktus duomenis.

Ši privatumo politika netaikoma reklaminiams skydeliams, loterijoms ir kitai reklaminei medžiagai ir akcijoms, kurias remiame ar kuriose dalyvaujame, ir kurios yra talpinamos trečiosioms šalims priklausančiose interneto svetainėse.

 

Duomenų valdytojas

Tokiu būdu tvarkomų duomenų valdytojas yra „Perfetti Van Melle Benelux B.V.“

 

Tvarkomų asmens duomenų rūšys

Navigacijos duomenys

Šios interneto svetainės veikimą palaikančios kompiuterinės sistemos ir programinės įrangos procesai įprasto veikimo metu gauna tam tikrus asmens duomenis, kurių perdavimas yra numanomas naudojantis interneto komunikacijos protokolais. Ši informacija nėra renkama tam, kad būtų siejama su konkrečiais identifikuotais asmenimis, tačiau dėl procesų ir sąsajų su trečiosioms šalims priklausančiais duomenimis, naudotojai gali būti identifikuoti dėl pačių duomenų pobūdžio. Šiai duomenų kategorijai priskiriami prie interneto svetainės prisijungiančių asmenų kompiuteriuose išsaugoti IP adresai ir vardai, pageidaujamų išteklių URI (universalaus išteklių identifikatoriaus) adresai, užklausos laikas, užklausos perdavimo į serverį būdas, gauto atsakymo failo dydis, skaitmeninis kodas, rodantis serverio pateikto atsakymo būseną (geras, klaida ir kt.), bei kiti parametrai, susiję su operacine sistema ir naudotojo kompiuterio struktūra bei sąlygomis. Šie duomenys naudojami gauti tik anoniminę statistinę informaciją apie svetainės naudojimą, patikrinti, ar ji veikia tinkamai, ir baigus tvarkyti yra nedelsiant ištrinami. Įvykus duomenų tvarkymo pažeidimui, šie duomenys gali būti naudojami nustatyti atsakomybę.

 

Asmens duomenys

Mes galime rinkti asmens duomenis. Asmens duomenys reiškia informaciją, kuri leidžia identifikuoti jus asmeniškai.

Paprastai tai yra jūsų vardas, pavardė, adresas, naudotojo vardas. el. pašto adresas, telefono numeris ir kredito kortelės informacija. Mes galime rinkti naudotojų pateiktus duomenis tik siekdami atsakyti į užduotus klausimus ir tokie duomenys tvarkomi laikantis šios politikos ir taikomų įstatymų.

 

Naudotojo savanoriškai pateikti duomenys

Jei naudotojas pasirinktinai, aiškiai ir savanoriškai pateikia asmens duomenis, užpildydamas šioje interneto svetainėje esančias registracijos formas, tai reiškia, kad bendrovė įgyja tokius pateiktus duomenis. PVM tvarko tokius duomenis tam, kad suteiktų pageidaujamas paslaugas ir, su jūsų sutikimu, el. paštu siųstu informacinę ir reklaminę medžiagą.

 

Vaikų apsauga

PVM yra įsipareigojusi saugoti vaikų privatumą. Ši interneto svetainė yra skirta naudoti 16 metų ir vyresniems asmenims. Jei jums yra 16 metų, tačiau dar nėra 18, prašome perskaityti šios privatumo politikos sąlygas drauge su tėvais (globėjais) ir įsitikinti, kad jas suprantate. Nors mes neatsakome už naudotojų amžiaus nustatymą, galime atlikti patikrinimą.

Jei jums yra mažiau nei 16 metų, atkreipkite dėmesį, kad jums reikalingas tėvų (globėjų) leidimas (sutikimas) naudotis šia interneto svetaine ir kreiptis į mus bei pateikti asmens duomenis.

 

Tvarkymo tikslas

Jūs galite nuspręsti, ar norite mums pateikti savo asmens duomenis. Kai kuriais atvejais asmens duomenys yra reikalingi norint įvykdyti tam tikras funkcijas. Visoje interneto svetainėje jūsų gali būti prašoma pateikti asmens duomenis registruojantis į loterijas ar konkursus, norint gauti informaciją ar naujienas el. paštu, dalyvauti apklausose ar pateikti komentarą ar klausimą. Tokiais atvejais PVM naudoja iškylantįjį ekraną, kuriame pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir laukelis, kurį pažymėdami išreiškiate sutikimą. Užtikriname, kad PVM nerenka jokių asmens duomenų, išskyrus tuos, kuriuos pateikiate savanoriškai.

PVM naudoja jūsų asmens duomenis tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti (pvz., atsakyti į jūsų klausimą, įtraukti jus į konkursą ar išsiųsti jums pavyzdį). Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti naudojami tobulinti mūsų produktus bei interneto svetainę ir pasiūlyti jums kitų produktų ir paslaugų, kurie galėtų jus sudominti (įskaitant mūsų siūlomus kartu su kitomis bendrovėmis). Duomenis galime perduoti kitoms „Perfetti Van Melle Group“ įmonių grupės įmonėms ir trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai palaiko PVM veiklą ir interneto svetainės kūrimą.

Jūsų pateiktus duomenis galime papildyti kitais turimais ar iš trečiųjų šalių gautais duomenimis. Tai darome rinkodaros tikslais, siekdami pateikti daugiau jūsų poreikius atitinkančių produktų ir paslaugų.

 

Susitarimai dėl duomenų tvarkymo

Svarbu žinoti, kad asmens duomenys yra tvarkomi laikantis taikomų duomenų apsaugos įstatymų. Asmens duomenis tvarko bendrovė PVM arba PVM tiesiogiai paskirtas duomenų tvarkytojas. Duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei reikalinga pasiekti tikslams, kuriems duomenys buvo surinkti ar vėliau tvarkomi.

Specialios apsaugos procedūros padeda užkirsti kelią atsitiktiniam ar tyčiniam duomenų sunaikinimui ar praradimui, neteisėtai prieigai prie duomenų ir neteisėtam ar tikslų, kuriems buvo surinkti duomenys, neatitinkančiam tvarkymui. Vadovaudamasi įstatymais ir pagrindiniais tarptautiniais standartais, bendrovė PVM taip pat įdiegė papildomas apsaugos priemones, skirtas sumažinti riziką, susijusią su renkamų ir tvarkomų asmens duomenų konfidencialumu, vientisumu ir prieinamumu.

 

Duomenų atskleidimas, perdavimas ir platinimas

Savo surinktus duomenis galime perduoti kitoms „Perfetti Van Melle Group“ įmonių grupės įmonėms ir trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai palaiko PVM veiklą ir interneto svetainės kūrimą. Kai kuriais atvejais PVM pasitelkia trečiąsias šalis tvarkyti ir analizuoti duomenis. Išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, duomenys nėra niekam atskleidžiami ar perduodami, nebent to reikalautų sutartiniai ar teisiniai įsipareigojimai ar naudotojai tam būtų davę sutikimą.

Tvarkydami ir perduodami asmens duomenis, PVM ir trečiųjų šalių duomenų tvarkytojai imasi tinkamų priemonių užtikrinti asmens duomenų saugumą.

 

Duomenų subjekto teisės

PVM informuoja, kad naudotojas turi teisę prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis, juos ištaisyti ar pašalinti, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba apriboti jų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkėlimą ir teisę atšaukti duotą sutikimą, raštu kreipdamasis į PVM adresu: Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Nyderlandai arba el. paštu pvmdpo@it.pvmgrp.com, nurodydamas Duomenų apsaugos pareigūną kaip gavėją ir būtinai pateikdamas asmens tapatybės dokumentą ar kitą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PVM pasilieka teisę bet kuriuo metu patikrinti dalyvio pateiktų asmens duomenų teisingumą, taip pat laimėtojų amžių ir tapatybę, prieš perduodama prizus. 

 

Slapukai

Slapukai yra tekstinės rinkmenos, kuriuos interneto svetainės serveris išsaugo jūsų kompiuterio kietajame diske. „Perfetti Van Melle“ naudoja slapukus, siekdama palengvinti naršymą svetainėje ir geriau pritaikyti svetainę ir siūlomus produktus pagal jūsų pomėgius ir poreikius. Slapukai taip pat gali būti naudojami paspartinti naršymą interneto svetainėje ateityje. Pavyzdžiui, interneto svetainė gali atpažinti, kad esate pateikę asmens duomenis, ir nebeprašyti pateikti tų pačių duomenų dar kartą.

Taip pat galime naudoti slapukus rinkti informacija apie jūsų kompiuterį, pavyzdžiui, IP adresą (jūsų kompiuteriui priskirtą kodą naršant internete), interneto naršyklės tipą ar naudojamą operacinę sistemą ir susieti šią informaciją su jūsų asmens duomenimis. Tai padeda užtikrinti, kad naršyti svetainėje būtų kuo patogiau, o jos informacija būtų lengvai randama.

Norėdama išsaugoti slapukus, bendrovė „Perfetti Van Melle“ naudoja iškylantįjį ekraną, kuriame pateikiama informacija apie slapukus ir laukelis, kurį pažymėdami išreiškiate sutikimą. Slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose. Atsisakius naudoti interneto svetainės slapukus, kai kurios svetainės skiltys gali tapti nepasiekiamos arba, lankydamiesi svetainėje, galite negauti asmeniškai pritaikytos informacijos.

 

„Google Analytics“

Interneto svetainėse gali būti naudojami analizės įrankiai, pavyzdžiui „Google Analytics“ ir (arba) „Unica“, skirti stebėti jūsų veiklą interneto svetainėje ir išsaugoti tokią informaciją kaip apsilankymo laikas, ar lankėtės joje anksčiau ir kokia interneto svetainė jus nukreipė į mūsų svetainę. Interneto svetainės statistika gali būti naudojama pritaikyti svetainę jūsų poreikiams ir vertinti (anonimiškai ir bendrai) interneto svetainės lankomumo statistiką. Šią informaciją naudojame vertinti savo interneto svetainės pateikimo efektyvumą ir rengti statistines ataskaitas.

Kai naudojame „Google Analytics“, šią informaciją galime perduoti „Google“, kurią „Google“ gali naudoti tobulinti savo produktus ir paslaugas. Nei mes, nei „Google“ nenaudoja (ir neįgalioja trečiųjų šalių naudoti) šių įrankių stebėti ar rinkti jūsų asmens duomenis ar susieti jūsų asmens duomenis su „Google Analytics“ duomenimis.

 
Taškų žymos

Kai kuriuose interneto puslapiuose duomenys gali būti renkami, naudojant taškų žymas (dar vadinamas skaidriaisiais GIF failais). Tokie duomenys gali būti perduoti trečiosiomis šalimis, kurios tiesiogiai palaiko PVM reklaminę veiklą ir svetainės kūrimą. Pavyzdžiui, informacija apie mūsų svetainės lankytojų naudojimąsi interneto svetaine gali būti perduota trečiosios šalies reklamos agentūrai, siekiant geriau pritaikyti reklaminius skydelius PVM interneto svetainėse. Duomenys, surinkti naudojant taškų žymas, neidentifikuoja jūsų asmeniškai, tačiau gali būti susieti su jūsų asmens duomenimis.

 
Privatumo politikos pakeitimai

PVM reguliariai peržiūri savo privatumo ir saugos politiką ir, jei reikia, ją koreguoja pagal įstatymų ar organizacijos nustatytus pakeitimus ar technologijų raidos nulemtus pokyčius. Bet kokie politikos pakeitimai paskelbiami šiame puslapyje.

Pasidalink su draugais